Морето през октомври…

Морето през октомври... и да се запознаем [...]