Даниел и Даниела

Стремежът към любовта е движеща сила за [...]